POMIARY

Wykonujemy pomiary instalacji elektrycznych,odgromowych i innych

W zakresie pomiary pętli zwarcia,rezystancji izolacji,pomiar skuteczności ochrony przeciw porażeniowej,

pomiar skuteczności uziemienia itp.

Wszystkie pomiary wykonywane są profesjonalnymi miernikami z aktualną legalizacją i certyfikowane.

Pomiary potwierdzane protokołem,posiadamy stosowne uprawnienia do wykonywania pomiarów

stat4u